Sosyal Medya

iletişim.|strateji.|itibar.

İletişim için çalışıyoruz.

Hibrit Sadakat

Anormal bir düzenin içerisinde, yeni normal kalıplarıyla pandemi süreci hem iş hem de sosyal hayatlarımızı yeniden düzenledi. Hayatımıza giren pek çok yeni kavrama eklenen ve kısa sürede vazgeçilmezimiz olan hibrit çalışma sistemi de yeni anormalin en önemli parçası oldu.

11 Mart’tan itibaren evden çalışma sistemine sahip olan ya da hızlı adapte olabilen küçük - büyük şirketler ofisleri kapatarak, çalışanlarını evlere gönderdi. Kabul edelim, özellikle kış aylarında sabah hazırlanmak, karanlıkta evden çıkıp, güneşi görmeden eve geldiğimiz, saatlerimizi trafikte harcamadığımız zamanlarda kendimizi iyi hissettik. 1 ya da 2 ay olarak planladığımız bu süreç an itibarıyla 1 yılı doldurmak üzere. Evden çıkamadığımız, iş arkadaşlarımız ile görüşemediğimiz, mesaimizin büyük kısmını alan masa başı toplantılarımızı 1 yıldır geride bıraktık. Bir süre daha normal davranışlarımızdan uzak kalacağımız öngörülen bu süreçte hibrit çalışma sisteminin avantajları ve dezavantajlarını ise yapılan araştırmalar gözler önüne serdi.

Araştırmalar Türkiye’nin uzaktan çalışma sistemine diğer ülkelere oranla daha hızlı alıştığını gösterdi. Bu kapsamda Microsoft’un Boston Consulting Group, KRC Research ve Wharton School ile 20 ülkede gerçekleştirdiği Work Reworked araştırmasında Türk yöneticiler uzaktan çalışma sisteminin pandemi sonrasında da devam etme oranını yüzde 94 olarak belirtiyor. Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmada ise çalışanların sadece 3’te 1’i evden çalışmaya uygun olduklarını söylüyor. Aynı araştırma çalışanların ofiste çalıştıkları süreden daha uzun süre çalıştıklarını ve psikolojik olarak zorlandıklarını ortaya koyuyor.

Yeni anormalde şirketler çalışanlarının verimliliğini arttırmak için farklı yollar denese de evde kalma, özel hayat ve iş hayatı kavramlarının iç içe geçmesi özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde olumsuz etkiler gösteriyor.

Şirketler ve çalışanlar yüksek motivasyon için neler yapmalı?

Alışkanlıklarımız ve davranışlarımızın değiştiği pandemi döneminde çalışanların daha verimli çalışması için iş verenlere büyük bir sorumluluk yükleniyor. Hibrit çalışma sistemini uzatan ya da kalıcı hale getiren şirketler teknolojik altyapı yeterliliğini sağlamalı, çalışanların ofiste sahip olduğu hakları ve imkanları yeni çalışma modelinde de uygulamalıdır. Her an müsait olma anlayışından uzak durarak çalışanların özel hayatına saygı gösterilmelidir. Bu davranışlar şirket ve çalışan arasındaki bağlılığı arttıracak, iş motivasyonunu ise yükseltecektir. Çalışanlar ise ofis düzenini maksimumum seviyede evde uygulamalı, iş arkadaşları ile sağlıklı bir iletişim kurmalı. Sosyal hayatın sıfıra yakın olduğu pandemide iş dışında kalan süreler ise verimli bir şekilde değerlendirilmeli, işten uzak ve dinlendirici olmalı.

* https://digitalage.com.tr/is-dunyasi-esnek-calisma-modelini-sevdi-arastirma/
* https://www.ipsos.com/tr-tr/calisanlarin-sadece-ucte-birinin-isi-evden-calismaya-uygun

Yazar: Esra Can Sinav